Articles By: Phương Minh

/ 11/03/2015 11:29 chiều

MỘT SỐ LỜI CHÀO CUỐI THƯ

- Yours truly, /Yours sincerely, /Yours, /Sincerely, /Very truly yours, (Kính thư,) – Best wishes, (Chúc mọi sự tốt lành,) – Love, (Thân mến,) – See you! /See ya! (Hẹn gặp lại!) – All for now, (Bây giờ xin dừng bút,) – Write soon! (Hãy sớm trả lời thư nhé!) – Good-bye for now, (Bây giờ xin chào tạm biệt [&hellip

/ 09/03/2015 12:01 sáng

10 MẪU CÂU THÔNG DỤNG KHI NÓI VỀ “THÓI QUEN”

1. I spend a lot of time on (+ Danh từ / V-ing) : Tôi dành rất nhiều thời gian vào việc…) 2. I (often) tend to…( + V-inf) : Tôi thường có xu hướng làm việc gì đó…) 3. You’ll always find me + V-ing : Bạn sẽ thường xuyên tìm thấy tôi đang làm gì đó…) 4. (V-ing) [&hellip

/ 03/03/2015 12:11 sáng

[50 CÂU NÓI TIẾNG ANH THÔNG DỤNG HẰNG NGÀY]

What’s up? – Có chuyện gì vậy? How’s it going? – Dạo này ra sao rồi? What have you been doing? – Dạo này đang làm gì? Nothing much. – Không có gì mới cả. What’s on your mind? – Bạn đang lo lắng gì vậy? I was just thinking. – Tôi chỉ nghĩ linh tinh thôi. I was just [&hellip

/ 03/03/2015 12:04 sáng

10 MẪU CÂU THÔNG DỤNG KHI NÓI VỀ “THÓI QUEN”

1. I spend a lot of time on (+ Danh từ / V-ing) : Tôi dành rất nhiều thời gian vào việc…) 2. I (often) tend to…( + V-inf) : Tôi thường có xu hướng làm việc gì đó…) 3. You’ll always find me + V-ing : Bạn sẽ thường xuyên tìm thấy tôi đang làm gì đó…) 4. (V-ing) [&hellip

/ 25/02/2015 10:27 sáng

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Trong một câu tiếng Anh, thông thường thì chủ ngữ đứng liền ngay với động từ và quyết định việc chia động từ nhưng không phải luôn luôn như vậy. Các trường hợp Chủ ngữ đứng tách khỏi động từ   Xen vào giữa là một ngữ giới từ (một giới từ mở đầu cộng các danh từ theo sau). [&hellip

/ 02/02/2015 11:38 chiều

CÂU BỊ ĐỘNG ĐẶC BIỆT

Cách dùng của câu bị động a) Dùng câu bị động khi không muốn ám chỉ tác nhân gây ra hành động: Dùng “by + tân ngữ O” là người Eg: They stole her money Her money was stolen (by them) Dùng “with + tân ngữ (O)” là vật Eg: Smoke filled the room The room was filled with smoke [&hellip

/ 28/01/2015 11:19 chiều

Đề tham khảo tuyển sinh 10 chuyên Anh – Đề 1

I.Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the othe rose               B. disclose                      C. chosen                       D. whose ocean             B. decision                     C. cushion                      D. patient though B. laugh                 C. cough                        D. rough one B. follow               C. horror                         D. across myth B. truth                 C. both                           D. northern 1………………………..2………………………3………………………4……………………….5……………………. II. Choose the [&hellip

/ 26/01/2015 12:17 sáng

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 – Đề 1

- Thời gian 60 phút I.Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest.(1d) 1. a. heart b. near c. dear d. hear 2. a. about b. south c. youth d. count 3. a. polluted b. nominated c. celebrated d. loved 4. a. environment b. provide c. drip d. pipe 5. a. humor b. hour c. highland d. hand 6. a. pesticide b. prevent c. reduce [&hellip