Trung tâm anh ngữ Ms Phương » Tin tức » Tin tức MsP EC » MỘT SỐ LỜI CHÀO CUỐI THƯ

Tin tức MsP EC

MỘT SỐ LỜI CHÀO CUỐI THƯ

- Yours truly, /Yours sincerely, /Yours, /Sincerely, /Very truly yours, (Kính thư,)
– Best wishes, (Chúc mọi sự tốt lành,)
– Love, (Thân mến,)
– See you! /See ya! (Hẹn gặp lại!)
– All for now, (Bây giờ xin dừng bút,)
– Write soon! (Hãy sớm trả lời thư nhé!)
– Good-bye for now, (Bây giờ xin chào tạm biệt nhé,)
– Bye for now! (Bây giờ tạm biệt nhé!)
– Later, (Hẹn lần sau,)
– Bye-bye, (Tạm biệt,)
– Talk to you later, (Lần sau nói tiếp,)
– Hoping to hear from you soon. (Hy vọng sớm nhận được tin của bạn.)
– Look forward to seeing you next week. (Mong gặp bạn vào tuần sau.)
– I have to go to work now. I will write again. (Tôi phải đi làm bây giờ. Tôi sẽ viết lần nữa.)
– That’s all I have time to write now. (Bây giờ tôi viết như thế là đủ rồi.)
– I’m too sleepy to write any more. (Tôi buồn ngủ quá không thể viết thêm nữa.)
– I’d better sign off now. (Tốt hơn tôi nên dừng bút bây giờ. )

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.