Trung tâm anh ngữ Ms Phương » trung tâm long biên

trung tâm long biên

Phát âm, giao tiếp cơ bản – Pronunciation

 • Học phí: 2,500,000 VNĐ
 • Giảm còn: 2,300,000 VNĐ
 • Thời gian học: 20 buổi
 • Khai giảng: 10-05-2024

Pre TOEIC (Toeic 400-500)

 • Học Phí: 1,500,000 VNĐ
 • Thời gian học: sắp xếp
 • Khai giảng: 07-06-2024

Ôn, luyện thi đại học, cao học, trường chuyên, lớp CLC – Advanced Grammar

 • Học phí: 100,000 VNĐ
 • Giảm còn: 90,000 VNĐ
 • Thời gian học: 18h, 19h30
 • Khai giảng: 07-06-2024

Tiếng anh cho người mới bắt đầu – E4Beginers

 • Học phí: 120,000 VNĐ
 • Giảm còn: 100,000 VNĐ
 • Thời gian học: 9h, 14h, 18h, 19h30
 • Khai giảng: 03-06-2024