Trung tâm anh ngữ Ms Phương » Khóa học » Ôn, luyện thi đại học, cao học, trường chuyên, lớp CLC – Advanced Grammar

Khóa học

Ôn, luyện thi đại học, cao học, trường chuyên, lớp CLC – Advanced Grammar

Ôn, luyện thi đại học, cao học, trường chuyên, lớp CLC – Advanced Grammar Ôn, luyện thi đại học, cao học, trường chuyên, lớp CLC – Advanced Grammar Ôn, luyện thi đại học, cao học, trường chuyên, lớp CLC – Advanced Grammar

  Khai giảng vào: 07-06-2024

 • Học Phí: 100,000 VNĐ
 • Giảm giá còn: 90,000 VNĐ
 • Bằng cấp: Chứng Chỉ
 • Địa điểm học: Hà nội
 • Giảng viên: 100% Giảng viên Việt Nam
 • Ôn, luyện thi đại học, cao học, trường chuyên, lớp CLC – Advanced Grammar
 • Ôn, luyện thi đại học, cao học, trường chuyên, lớp CLC – Advanced Grammar
 • Ôn, luyện thi đại học, cao học, trường chuyên, lớp CLC – Advanced Grammar

   Thông tin Khách hàng

   Tên của bạn (*)

   Địa chỉ Email (*)

   Số điện thoại (*)

   Thông tin khóa học

   Tên khóa học

   Ngày khai giảng

   Yêu cầu khác