Trung tâm anh ngữ Ms Phương » Khóa học » Phát âm, giao tiếp cơ bản – Pronunciation

Khóa học

Phát âm, giao tiếp cơ bản – Pronunciation

Phát âm, giao tiếp cơ bản – Pronunciation Phát âm, giao tiếp cơ bản – Pronunciation Phát âm, giao tiếp cơ bản – Pronunciation

  Khai giảng vào: 29-06-2024

 • Học Phí: 2,500,000 VNĐ
 • Giảm giá còn: 2,300,000 VNĐ
 • Bằng cấp: Chứng Chỉ
 • Địa điểm học: Hà nội
 • Giảng viên: 100% Giảng viên Việt Nam
 • Phát âm, giao tiếp cơ bản – Pronunciation
 • Phát âm, giao tiếp cơ bản – Pronunciation
 • Phát âm, giao tiếp cơ bản – Pronunciation

  Chương trình học tại MsP EC nhằm cung cấp cho học viên đầy đủ những kiến thức căn bản trong phát âm và giao tiếp, kiến thức vể bảng phiên âm quốc tế, cách nhấn trọng âm của từ, của câu, ngữ điệu, giọng điệu, nối từ, lược từ…Với bộ giáo trình Pronunciation in use, và các tài liệu tham khảo khác, học viên sẽ tham gia các buổi học thú vị để tiếp cận và nắm vững những quy tắc phát âm tiếng Anh cơ bản và nâng cao, giúp phát âm chính xác và giao tiếp trôi chảy. Sau khóa học, học viên nắm được bảng phiên âm quốc tế; phát âm đúng; biết cách nói có ngữ điệu; biết nhấn trọng âm; biết lược âm, nối từ, tăng khả năng nghe hiểu; phản ứng tình huống nhanh, tự tin hơn trong giao tiếp. Đặc biệt học viên sẽ được dạy cách phát âm; nắm được 44 âm trong tiếng Anh; có kỹ năng đọc được phiên âm quốc tế; biết cách ghép các âm thành từ, biết nhận diện cách phát âm một từ, phân biệt giọng Anh – Anh và Anh – Mỹ.

  Course schedule:

  D

  Main content

  Activities

  1

  Introduction:-Teacher-Course-English in the world-IPA-Organs of speech - Warm-up: Getting to know each other-Visual aids: Posters, video, hand-outs

  2

  Vowels-Monothongs: /i:/ – /ɪ/, /e/ – /æ/ -Describing these sounds-Looking at discription video, listen and repeat-Listening to the audio and repeat-Checking-Homework

  3

  VowelsMonothongs: /u:/ – /ʊ/, /ɔ:/ – /ɒ/ -Describing these sounds-Looking at discription video, listen and repeat-Listening to the audio and repeat-Checking-Homework

  4

  VowelsMonothongs: /ɜ:/ – /ə/, /a:/ – /ʌ/ -Describing these sounds-Looking at discription video, listen and repeat-Listening to the audio and repeat-Checking-Homework

  5

  Vowels-Monothongs: Practice-Diphthongs:  /eə/,  /ɪə/, /ʊə/, /eɪ/ -Game: Lucky numbers-Describing these sounds-Looking at discription video, listen and repeat-Listening to the audio and repeat-Checking-Homework

  …………………………….

  Hãy cùng MsP Ec khám phá và chứng minh bản thân, “Inspire yourself”

   Thông tin Khách hàng

   Tên của bạn (*)

   Địa chỉ Email (*)

   Số điện thoại (*)

   Thông tin khóa học

   Tên khóa học

   Ngày khai giảng

   Yêu cầu khác