Trung tâm anh ngữ Ms Phương » Tin tức » Tin giáo dục » Nuốt âm

Tin giáo dục

Nuốt âm

Nuốt âm (Elision)

Tiếng Anh quả là một kho tàng khá phong phú và thú vị? Có rất nhiều yếu tố tạo nên tính đặc trưng cho ngôn ngữ phổ biến này và nuốt âm (Elision) chính một trong những yếu tố tạo ra sự khác biệt của ngôn ngữ mà giới thiệu với các bạn trong bài luyện nói ngày hôm nay.

Nuốt âm là sự lược bỏ đi một hoặc nhiều âm (có thể là nguyên âm, phụ âm hoặc cả âm tiết) trong một từ hoặc một cụm từ khiến cho người nói phát âm dễ dàng hơn. Hành động nuốt âm thường xảy ra tự nhiên không chủ định nhưng cũng có thể có sự cân nhắc.

Khi có hai hay nhiều phụ âm đi với nhau, sẽ xuất hiện khuynh hướng nuốt âm khi đọc. Có những trường hợp sự nuốt âm sẽ kéo theo âm tiết trong từ sẽ bị giảm:

word/combination
no elision
elision

asked
[ɑ:skt]
[ɑ:st]

lecture
[ˈlɛktʃə]
[ˈlɛkʃə]

desktop
[ˈdɛskˌtɒp]
[ˈdɛsˌtɒp]

hard disk
[ˌhɑ:dˈdɪsk]
[ˌhɑ:ˈdɪsk]

kept quiet
[ˌkɛptˈkwaɪət]
[ˌkɛpˈkwaɪət]

kept calling
[ˌkɛptˈko:lɪŋ]
[ˌkɛpˈko:lɪŋ]

kept talking
[ˌkɛptˈto:kɪŋ]
[ˌkɛpˈto:kɪŋ]

at least twice
[əˌtli:stˈtwaɪs]
[əˌtli:sˈtwaɪs]

straight towards
[ˌstɹeɪtˈtʊwo:dz]
[ˌstɹeɪˈtʊwo:dz]

next to
[ˈnɛkstˌtʊ]
[ˈnɛksˌtʊ]

want to
[ˈwɒntˌtʊ]
[ˈwɒnˌtʊ]

seemed not to notice
[ˈsi:mdˌnɒttəˈnəʊtɪs]
[ˈsi:mˌnɒtəˈnəʊtɪs]

for the first time
[fəðəˌfɜ:stˈtaɪm]
[fəðəˌfɜ:sˈtaɪm]

Chú ý:

Trong tiếng Anh, có một số âm thường được lược bỏ:

- Phụ âm “v” trong “of” khi nó đứng trước phụ âm.

o Ví dụ: lots of them / ’lɒts əv ðəm / => / ’lɒts ə ðəm /

- Những âm yếu sau p, t, k (thường là âm ə).

o Potato / pə’teitəʊ / => / p’teitəʊ /

o Tomato / tə’mɑ:təʊ / => / t’mɑ:təʊ /

o Canary / kə’neəri / => /k’neəri /

- Phụ âm ở giữa trong nhóm phụ âm thức tạp

o Looked back / ‘lʊkt’bæk / => / ‘lʊk’bæk /

o Acts / ækts / => / æks /

Bây giờ các bạn đã phần nào hiểu được vì sao phải nuốt âm khi học tiếng Anh rồi nhé. Hãy thử luyện tập với các từ vựng và các nhóm từ trên mà không nuốt âm, chắc chắc sẽ là rất phiền toái. Chúc các bạn học tập tốt!

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.