Trung tâm anh ngữ Ms Phương » trường chuyên

trường chuyên

Luyện thi chứng chỉ A1, A2, B1, B2 châu Âu

 • Học Phí: 120,000 VNĐ
 • Thời gian học: 9am, 2pm, 4pm, 6.30pm, 8pm
 • Khai giảng: 16-11-2023

IELTS – Foundation

 • Học Phí: 3,500,000 VNĐ
 • Thời gian học: 20 buổi
 • Khai giảng: 20-11-2023

Tiếng Anh cho trẻ em – Tiếng Anh Tiểu học

 • Học phí: 80,000 VNĐ
 • Giảm còn: 70,000 VNĐ
 • Thời gian học: 9h, 17h, 18h, 19h30
 • Khai giảng: 27-11-2023

Giao tiếp nâng cao (Inter – Advanced)

 • Học Phí: 2,500,000 VNĐ
 • Thời gian học: 20 buổi
 • Khai giảng: 11-10-2023

Luyện thi Toeic – Toeic 600 plus

 • Học phí: 2,200,000 VNĐ
 • Giảm còn: 2,000,000 VNĐ
 • Thời gian học: 9am, 2pm, 4pm, 6pm, 8pm
 • Khai giảng: 16-11-2023

Tiếng Anh theo yêu cầu

 • Học phí: 200,000 VNĐ
 • Giảm còn: 180,000 VNĐ
 • Thời gian học: sắp xếp
 • Khai giảng: 29-07-2023

Phát âm, giao tiếp cơ bản – Pronunciation

 • Học phí: 2,500,000 VNĐ
 • Giảm còn: 2,300,000 VNĐ
 • Thời gian học: 20 buổi
 • Khai giảng: 30-11-2023

Pre TOEIC (Toeic 400-500)

 • Học Phí: 1,500,000 VNĐ
 • Thời gian học: sắp xếp
 • Khai giảng: 27-11-2023