Trung tâm anh ngữ Ms Phương » Tin tức

Tin tức

Tin tức từ trung tâm

  10 MẪU CÂU THÔNG DỤNG KHI NÓI VỀ “THÓI QUEN”

   

  1. I spend a lot of time on (+ Danh từ / V-ing) : Tôi dành rất nhiều thời gian vào việc…) 2. I (often) tend to...( + V-inf) : Tôi thường có xu hướng làm việc gì đó…) 3. You'll always find me + V-ing : Bạn sẽ thường xuyên tìm thấy tôi đang làm gì đó...) 4. (V-ing) is a big part of my life : Làm gì đó chiếm một phần lớn trong...

  [50 CÂU NÓI TIẾNG ANH THÔNG DỤNG HẰNG NGÀY]

   

  What's up? - Có chuyện gì vậy? How's it going? - Dạo này ra sao rồi? What have you been doing? - Dạo này đang làm gì? Nothing much. - Không có gì mới cả. What's on your mind? - Bạn đang lo lắng gì vậy? I was just thinking. - Tôi chỉ nghĩ linh tinh thôi. I was just daydreaming. - Tôi chỉ đãng trí đôi chút thôi. It's none of your...

  10 MẪU CÂU THÔNG DỤNG KHI NÓI VỀ “THÓI QUEN”

   

  1. I spend a lot of time on (+ Danh từ / V-ing) : Tôi dành rất nhiều thời gian vào việc…) 2. I (often) tend to...( + V-inf) : Tôi thường có xu hướng làm việc gì đó…) 3. You'll always find me + V-ing : Bạn sẽ thường xuyên tìm thấy tôi đang làm gì đó...) 4. (V-ing) is a big part of my life : Làm gì đó chiếm một phần lớn trong cuộc...

  Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

   

  Trong một câu tiếng Anh, thông thường thì chủ ngữ đứng liền ngay với động từ và quyết định việc chia động từ nhưng không phải luôn luôn như vậy. Các trường hợp Chủ ngữ đứng tách khỏi động từ   Xen vào giữa là một ngữ giới từ (một giới từ mở đầu cộng các danh từ theo sau). Các ngữ...

  CÂU BỊ ĐỘNG ĐẶC BIỆT

   

  Cách dùng của câu bị động a) Dùng câu bị động khi không muốn ám chỉ tác nhân gây ra hành động: Dùng “by + tân ngữ O” là người Eg: They stole her money Her money was stolen (by them) Dùng “with + tân ngữ (O)” là vật Eg: Smoke filled the room The room was filled with smoke b) Khi viết về ngày sinh luôn viết ở...

  ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 – Đề 1

   

  - Thời gian 60 phút I.Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest.(1d) 1. a. heart b. near c. dear d. hear 2. a. about b. south c. youth d. count 3. a. polluted b. nominated c. celebrated d. loved 4. a. environment b. provide c. drip d. pipe 5. a. humor b. hour c. highland d. hand 6. a. pesticide b. prevent c. reduce d. reuse 7. a. flow b....

  CÁCH ĐỌC PHÂN SỐ

   

  Trước hết các bạn phải có khái niệm về số thứ tự và số đếm : 1. số đếm : Là số dùng để ..đếm : 1- one 2-two 3-three ..... 2.Số thứ tự : Là số không phải để đếm mà để đánh số thứ tự như thứ nhất ,thứ hai... Phân biệt cách viết giữa số thứ tự và số đếm như sau: Số đếm : one viết...

  Nuốt âm

   

  Nuốt âm (Elision) Tiếng Anh quả là một kho tàng khá phong phú và thú vị? Có rất nhiều yếu tố tạo nên tính đặc trưng cho ngôn ngữ phổ biến này và nuốt âm (Elision) chính một trong những yếu tố tạo ra sự khác biệt của ngôn ngữ mà giới thiệu với các bạn trong bài luyện nói ngày hôm nay. Nuốt âm là sự...