Trung tâm anh ngữ Ms Phương » Tìm kiếm

Tìm Kiếm >>

Tiếng anh cho người mới bắt đầu – E4Beginers

 • Học phí: 120,000 VNĐ
 • Giảm còn: 100,000 VNĐ
 • Thời gian học: 9h, 14h, 18h, 19h30
 • Khai giảng: 31-05-2023

Ôn, luyện thi đại học, cao học, trường chuyên, lớp chọn – Advanced Grammar

 • Học phí: 100,000 VNĐ
 • Giảm còn: 90,000 VNĐ
 • Thời gian học: 18h, 19h30
 • Khai giảng: 25-05-2023

Ngữ pháp và từ vựng cơ bản – Basic Grammar and Vocabulary

 • Học phí: 1,700,000 VNĐ
 • Giảm còn: 1,500,000 VNĐ
 • Thời gian học: 9.00 am, 10.00am, 2.00pm, 4.00pm, 6.00pm, 7.30pm
 • Khai giảng: 29-05-2023

Pre TOEIC (Toeic 400-500)

 • Học Phí: 1,500,000 VNĐ
 • Thời gian học: sắp xếp
 • Khai giảng: 29-05-2023

Phát âm, giao tiếp cơ bản – Pronunciation

 • Học phí: 2,500,000 VNĐ
 • Giảm còn: 2,300,000 VNĐ
 • Thời gian học: 20 buổi
 • Khai giảng: 18-05-2023

Tiếng Anh theo yêu cầu

 • Học phí: 200,000 VNĐ
 • Giảm còn: 180,000 VNĐ
 • Thời gian học: sắp xếp
 • Khai giảng: 11-03-2023

Luyện thi Toeic – Toeic 600 plus

 • Học phí: 2,200,000 VNĐ
 • Giảm còn: 2,000,000 VNĐ
 • Thời gian học: 9am, 2pm, 4pm, 6pm, 8pm
 • Khai giảng: 30-05-2023

Giao tiếp nâng cao (Inter – Advanced)

 • Học Phí: 2,500,000 VNĐ
 • Thời gian học: 20 buổi
 • Khai giảng: 24-05-2023

Luyện thi TOEFL

 • Học phí: 3,000,000 VNĐ
 • Giảm còn: 3,000,000 VNĐ
 • Thời gian học: 25 buổi
 • Khai giảng: 31-05-2023

Tiếng Anh cho trẻ em – E4Kids

 • Học phí: 80,000 VNĐ
 • Giảm còn: 70,000 VNĐ
 • Thời gian học: 9h, 17h, 18h, 19h30
 • Khai giảng: 30-05-2023

Tiếng Anh thiếu niên

 • Học phí: 120,000 VNĐ
 • Giảm còn: 100,000 VNĐ
 • Thời gian học: 15h, 14h, 18h, 20h
 • Khai giảng: 31-05-2023

Nhận gia sư tiếng Anh – Giới thiệu gia sư, giáo viên tiếng Anh

 • Học Phí: 0 VNĐ
 • Thời gian học: sắp xếp
 • Khai giảng:

IELTS – Foundation

 • Học Phí: 3,500,000 VNĐ
 • Thời gian học: 20 buổi
 • Khai giảng: 31-05-2023

Luyện thi chứng chỉ A1, A2, B1, B2 châu Âu

 • Học Phí: 120,000 VNĐ
 • Thời gian học: 9am, 2pm, 4pm, 6.30pm, 8pm
 • Khai giảng: 27-05-2023