Trung tâm anh ngữ Ms Phương » thiếu niên

thiếu niên

Tiếng Anh THCS/ Ôn thi vào 10

 • Học phí: 120,000 VNĐ
 • Giảm còn: 90,000 VNĐ
 • Thời gian học: 15h, 14h, 18h, 20h
 • Khai giảng: 27-06-2024

Giao tiếp nâng cao (Inter – Advanced)

 • Học Phí: 2,500,000 VNĐ
 • Thời gian học: 20 buổi
 • Khai giảng: 28-06-2024

Tiếng Anh theo yêu cầu

 • Học phí: 200,000 VNĐ
 • Giảm còn: 180,000 VNĐ
 • Thời gian học: sắp xếp
 • Khai giảng: 28-06-2024