Trung tâm anh ngữ Ms Phương » Tin tức » Tin tức MsP EC » Tên tiếng Anh của các Bộ, cơ quan ngang Bộ ở Việt Nam

Hướng dẫn học, Tin tức, Tin tức MsP EC

Tên tiếng Anh của các Bộ, cơ quan ngang Bộ ở Việt Nam


Socialist Republic of Vietnam

Independence – Freedom – Happiness

1. Ministry of Agriculture & Rural Development Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ Trưởng hiện nay: Cao Đức Phát)

2. Ministry of Construction Bộ Xây dựng (Nguyễn Hồng Quân)

3. Ministry of Culture, Sports & Tourism Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hoàng Tuấn Anh)

4. Ministry of Education & Training Bộ Giáo dục và Đào tạo (Nguyễn Thiện Nhân)

5. Ministry of Finance Bộ Tài chính (Vũ Văn Ninh)

6. Ministry of Foreign Affairs Bộ Ngoại giao (Phạm Gia Khiêm)

7. Ministry of Information & Communications Bộ Thông tin và Truyền thông (Lê Doãn Hợp)

8. Ministry of Interior Bộ Nội vụ (Trần Văn Tuấn)

9. Ministry of Justice Bộ Tư pháp (Hà Hùng Cường)

10. Ministry of Labor, War Invalids, & Social Welfare Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Nguyễn Thị Kim Ngân)

11. Ministry of National Defense Bộ Quốc phòng (Đại tướng Phùng Quang Thanh)

12. Ministry of Natural Resources & Environment Bộ Tài nguyên và Môi trường (Phạm Khôi Nguyên)

13. Ministry of Planning & Investment Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Võ Hồng Phúc)

14. Ministry of Public Health Bộ Y tế (Nguyễn Quốc Triệu)

15. Ministry of Public Security Bộ Công an (Lê Hồng Anh)

16. Ministry of Science & Technology Bộ Khoa học và Công nghệ (Hoàng Văn Phong)

17. Ministry of Transport Bộ Giao thông vận tải (Hồ Nghĩa Dũng)

18. Government Inspectorate Thanh tra Chính phủ (Tổng Thanh tra hiện nay: Trần Văn Truyền)

19. Office of the Government Văn phòng Chính phủ (Bộ trưởng, Chủ nhiệm hiện nay: Nguyễn Xuân Phúc)

20. Ethnic Minorities Committe Ủy ban Dân tộc (Bộ trưởng, Chủ nhiệm hiện nay: Giàng Seo Phử) Có khi còn được viết: Committee for Ethnic Minorities

21. State Bank Ngân hàng Nhà nước (Thống đốc hiện nay: Nguyễn Văn Giàu)

22. Ministry of Industry & Trade Bộ Công thương (Vũ Huy Hoàng)

 

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.