Trung tâm anh ngữ Ms Phương » ngữ pháp

ngữ pháp

Ôn, luyện thi đại học, cao học, trường chuyên, lớp CLC – Advanced Grammar

  • Học phí: 100,000 VNĐ
  • Giảm còn: 90,000 VNĐ
  • Thời gian học: 18h, 19h30
  • Khai giảng: 07-06-2024

Tiếng anh cho người mới bắt đầu – E4Beginers

  • Học phí: 120,000 VNĐ
  • Giảm còn: 100,000 VNĐ
  • Thời gian học: 9h, 14h, 18h, 19h30
  • Khai giảng: 03-06-2024