Trung tâm anh ngữ Ms Phương » nâng cao

nâng cao

Ngữ pháp và từ vựng cơ bản – Basic Grammar and Vocabulary

  • Học phí: 1,700,000 VNĐ
  • Giảm còn: 1,500,000 VNĐ
  • Thời gian học: 9.00 am, 10.00am, 2.00pm, 4.00pm, 6.00pm, 7.30pm
  • Khai giảng: 05-03-2024

Tiếng anh cho người mới bắt đầu – E4Beginers

  • Học phí: 120,000 VNĐ
  • Giảm còn: 100,000 VNĐ
  • Thời gian học: 9h, 14h, 18h, 19h30
  • Khai giảng: 04-03-2024