Trung tâm anh ngữ Ms Phương » mới bắt đầu

mới bắt đầu

Nhận gia sư tiếng Anh – Giới thiệu gia sư, giáo viên tiếng Anh

 • Học Phí: 0 VNĐ
 • Thời gian học: sắp xếp
 • Khai giảng:

Tiếng Anh cho trẻ em – Tiếng Anh Tiểu học

 • Học phí: 80,000 VNĐ
 • Giảm còn: 70,000 VNĐ
 • Thời gian học: 9h, 17h, 18h, 19h30
 • Khai giảng: 29-06-2024

Giao tiếp nâng cao (Inter – Advanced)

 • Học Phí: 2,500,000 VNĐ
 • Thời gian học: 20 buổi
 • Khai giảng: 28-06-2024

Luyện thi Toeic – Toeic 600 plus

 • Học phí: 2,200,000 VNĐ
 • Giảm còn: 2,000,000 VNĐ
 • Thời gian học: 9am, 2pm, 4pm, 6pm, 8pm
 • Khai giảng: 26-06-2024

Phát âm, giao tiếp cơ bản – Pronunciation

 • Học phí: 2,500,000 VNĐ
 • Giảm còn: 2,300,000 VNĐ
 • Thời gian học: 20 buổi
 • Khai giảng: 29-06-2024

Ngữ pháp và từ vựng cơ bản – Basic Grammar and Vocabulary

 • Học phí: 1,700,000 VNĐ
 • Giảm còn: 1,500,000 VNĐ
 • Thời gian học: 9.00 am, 10.00am, 2.00pm, 4.00pm, 6.00pm, 7.30pm
 • Khai giảng: 27-06-2024

Ôn, luyện thi đại học, cao học, trường chuyên, lớp CLC – Advanced Grammar

 • Học phí: 100,000 VNĐ
 • Giảm còn: 90,000 VNĐ
 • Thời gian học: 18h, 19h30
 • Khai giảng: 24-06-2024

Tiếng anh cho người mới bắt đầu – E4Beginers

 • Học phí: 120,000 VNĐ
 • Giảm còn: 100,000 VNĐ
 • Thời gian học: 9h, 14h, 18h, 19h30
 • Khai giảng: 03-06-2024