Trung tâm anh ngữ Ms Phương » luyện kỹ năng

luyện kỹ năng

IELTS – Foundation

 • Học Phí: 3,500,000 VNĐ
 • Thời gian học: 20 buổi
 • Khai giảng: 20-11-2023

Luyện thi TOEFL

 • Học phí: 3,000,000 VNĐ
 • Giảm còn: 3,000,000 VNĐ
 • Thời gian học: 25 buổi
 • Khai giảng: 16-11-2023

Tiếng Anh theo yêu cầu

 • Học phí: 200,000 VNĐ
 • Giảm còn: 180,000 VNĐ
 • Thời gian học: sắp xếp
 • Khai giảng: 29-07-2023

Ngữ pháp và từ vựng cơ bản – Basic Grammar and Vocabulary

 • Học phí: 1,700,000 VNĐ
 • Giảm còn: 1,500,000 VNĐ
 • Thời gian học: 9.00 am, 10.00am, 2.00pm, 4.00pm, 6.00pm, 7.30pm
 • Khai giảng: 15-11-2023