Trung tâm anh ngữ Ms Phương » kids

kids

Giao tiếp nâng cao (Inter – Advanced)

  • Học Phí: 1,800,000 VNĐ
  • Thời gian học: 25buổi
  • Khai giảng: 29-06-2022

Tiếng anh cho người mới bắt đầu – E4Beginers

  • Học phí: 80,000 VNĐ
  • Giảm còn: 70,000 VNĐ
  • Thời gian học: 9h, 14h, 18h, 19h30
  • Khai giảng: 12-07-2022