Trung tâm anh ngữ Ms Phương » Tin tức » Tin tức MsP EC » Idioms with numbers

Tin tức, Tin tức MsP EC

Idioms with numbers

1.

- back to square one: trở lại từ đầu

- be at one with someone: thống nhất với ai

- my one and only copy: người duy nhất

- a new one on me: chuyện lạ

2.

- be in two minds: chưa quyết định được

- for two pins: xém chút nữa

5-6-7-9

- at sixs and sevens: tình rạng rối tinh rối mù

- knock somone for six: đánh bại ai

- a nine-to-five job: công việc nhàm chán

- on cloud nine: trên 9 tầng mây

10.

- ten to one: rất có thể =maybe

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.