Trung tâm anh ngữ Ms Phương » Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

  100 cụm động từ quan trọng

   

  Một Phrasal Verb là kết hợp của một động từ rất cơ bản đi kèm với một hoặc hai giới từ. Nghĩa của Phrasal Verb rất khó đoán dựa vào nghĩa của động từ và giới từ tạo thành nó. (Ví dụ: LOOK là NHÌN, AFTER là SAU nhưng LOOK AFTER kết hợp lại phải hiểu với nghĩa là CHĂM SÓC). Trong bài này đã chắt lọc...

  CONFUSING WORDS (TỪ GÂY NHẦM LẪN)

   

              CONFUSING WORDS (TỪ GÂY NHẦM LẪN) (SƯU TẦM TỪ NHIỀU NGUỒN TÀI LIỆU KHÁC NHAU) Đó là những từ rất dễ gây nhầm lẫn về cách viết, ngữ nghĩa, chính tả hoặc phát âm: angel (N) = thiên thần        ...

  Passive Voice – Part 1

   

  I. CÁCH DÙNG: - Câu bị động tiếng Anh thường được dùng với nghĩa “được” hay “bị” với các mục đích sau: 1. Nhấn mạnh vào người chịu tác động hay nhận tác động hơn là người gây ra tác động đó. Ví dụ: He was rescued yesterday. (Anh ta đã được giải cứu hôm qua) 2. Khi không biết người gây ra tác...

  Luyện phát âm với 10 câu nói tổn hại dây thần kinh

   

  * The sixth sick sheik's sixth sheep's sick (Con cừu thứ 6 của vị tù trưởng thứ sáu bị bệnh) * Silly Sally swiftly shooed seven silly sheep, the seven silly sheep Silly Sally shooed shilly-shallied south (Sally ngốc nghếch nhanh chóng xua 7 con cừu ngố mà Sally ngốc nghếch đang lưỡng lự xua về phía Nam) * The two-twenty-two train tore through the...

  75 CẤU TRÚC CƠ BẢN

   

  MsP EC - give you useful lessons 75 cấu trúc và cụm từ Tiếng Anh thông dụng thường gặp trong trường Phổ thông -------------------- • S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something(quá....để cho ai làm gì...) e.g.1 This structure is too easy for you to remember. e.g.2: He ran too fast for me to follow. • S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá......