Trung tâm anh ngữ Ms Phương » Tin tức » Tin tức MsP EC » CÁCH ĐỌC PHÂN SỐ

Hướng dẫn học, Tin tức MsP EC

CÁCH ĐỌC PHÂN SỐ

Trước hết các bạn phải có khái niệm về số thứ tự và số đếm :
1. số đếm :
Là số dùng để ..đếm :
1- one
2-two
3-three
…..
2.Số thứ tự :
Là số không phải để đếm mà để đánh số thứ tự như thứ nhất ,thứ hai…
Phân biệt cách viết giữa số thứ tự và số đếm như sau:
Số đếm : one viết tắt là 1
Số thứ tự : first viết tắt là 1st
Tương tự ta có :
Two -> 2 , second -> 2nd
Three -> 3 , third -> 3rd
four -> 4 , fourth -> 4th
Five -> 5 , fifth -> 5th
Đa số số thứ tự là lấy số đếm thêm th phía sau nhưng chú ý các số sau có biến đổi khác :
9 :nine -> ninth (bỏ e )
12 : twelve -> twelfth
20 : twenty -> twentieth
nói chung các chữ tận cùng y thì đổi thành ieth
các số lớn bao gồm nhiều số thì chỉ biến thành số thứ tự số cuối
ví dụ:
25 : twenty-five ->twenty-fifth ( chỉ đổi số 5 thôi còn 20 vẫn dùng số đếm )
……………….
Cách đọc phân số như sau :
a) Tử số :
Luôn dùng số đếm
b) Mẫu số :
có hai trường hợp :
+ Nếu tử số là một chữ số và mẫu số từ 2 chữ số trở xuống thì : mẫu số dùng số thứ tự ( tử số lớn hơn 1 thì mẫu số thêm s )
ví dụ:
1/6 : one sixth
2/6 : two sixths
+ Nếu tử số là hai chữ số trở lên hoặc mẫu số từ 3 chữ số trở lên thì mẫu số sẽ được viết từng chữ một và dùng số đếm ,giữa tử số và mẫu số có chữ over.
Ví dụ:
25/18 : twenty-five over one eight (tử số có 2 chữ số )
6/364 : six over three six four ( mẫu số có 3 chữ số )
Nếu là hổn số : ta viết số nguyên kế đến là chữ and rồi viết phân số như bình thường
ví dụ :
5 6/7 : five and six sevenths
Các chữ đặc biệt sau đây có thể dùng cách ngắn gọn như sau:
1/2 : a half hoặc one half
1/4 : a quarter hoặc one quarter
3/4 : three quarters
1/100 : a percent hoặc one percent

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.